De op deze website getoonde informatie wordt door Drechtsteden Beheer B.V. met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Drechtsteden Beheer B.V. verstrekt door middel van deze website alleen informatie over producten en diensten die door Drechtsteden Beheer B.V. worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Drechtsteden Beheer B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website.

Drechtsteden Beheer B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Drechtsteden Beheer B.V. opgenomen informatie. Drechtsteden Beheer B.V. geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de website. Drechtsteden Beheer B.V. is ook niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de
site of de server van Drechtsteden Beheer B.V. Verwijzingen naar sites die niet door Drechtsteden Beheer B.V. worden onderhouden zijn slechts ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Hoewel Drechtsteden Beheer B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden.

Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Drechtsteden Beheer B.V. worden onderhouden wordt afgewezen.